Alf Henriksson (1905-1995)Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”

Boksyntheten

Om den lärde professorn i litteraturhistoria
med okuvlig idoghet läser en bok om dagen
söndag och vardag i nittio år, då har han läst in
vid pass tjugofemtusenfemhundrafemtio volymer.
Men trettiotusen tavlor med kilskrift på
finns enbart i British Museum, och hundradetusen
band ägde Linköpings läroverk när seklet var ungt.
Så kan det bevisas med enkel aritmetik
att det mesta som människor vet måste tydligen vara
hörsägen, handboksupplysningar, andrahandskunskap.
Och till råga på allt har kineserna skrivit en del.


Detta är Sveriges litteratur

Detta är Sveriges litteratur
från nu och till forntiden bort
genom seklernas gång i ur och skur:
Sommaren är så kort.
Förgänglig är violernas blom,
står det skrivet i moll och dur
med oändlig variationsrikedom
i Sveriges litteratur.
Det är vad folkvisan handlar om
och vad filmen på sistone fann.
Ack, den tanken är nästan den enda som
alldeles säkert är sann.


Eros

Eros
ser oss
när vi svinar ner oss.


En härlig dikt förgyller en minut

En härlig dikt förgyller en minut.
En god roman tar alltför tidigt slut.
Ett ståtligt drama varar väl en vecka
En enda kokbok räcker livet ut


Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och någonting alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig densamma mer.


Avstånd

Till månen har människor farit
och med Mars kan de snart ta itu.
Men aldrig har himlen varit
mer fjärran än nu.
Vi har vandrat på månens skära
i en sandöken av och an.
Till planeterna har vi fått nära
men himmelriket försvann.


Blommande ängar

Betrakta, begrunda, betänk och bemärk
att naturens ordning är människoverk!
Det vimlar av arter och varieteter,
men inte vet växterna vad de heter.


Shakespeares pjäser gick mestadels bra

Shakespeares pjäser gick mestadels bra.
Han skrev för packet vad folk ville ha.
Det var därför som folket begrep vad han sa.Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”