Carl Michael Bellman (1740-1795)


Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”

Vaggvisa för min son Carl

Vaggvisa för min son Carl

Lilla Carl, sov sött i frid! 
Ty du får tids nog vaka, 
tids nog se vår onda tid 
och hennes galla smaka. 
Världen är en sorgeö: 
bäst man andas skall man dö 
och bli mull tillbaka.

En gång, där en källa flöt 
förbi en skyl i rågen, 
stod en liten gosse söt 
och spegla sig i vågen: 
bäst sin bild han såg så skön 
uti böljan, klar och grön, 
straxt han inte såg’en.

Så är med vår levnad fatt, 
och så försvinna åren: 
bäst man andas gott och glatt, 
så lägges man på båren. 
Lilla Carl skall tänka så, 
när han ser de blommor små, 
som bepryda våren.

Sove lulla, lilla vän! 
Din välgång alla gläda. 
När du vaknar, sku vi sen 
dig klippa häst och släda; 
sen små hus av kort – lull lull – 
sku vi bygga, blåsa kull 
och små visor kväda.

Mamma har åt barnet här 
små gullskor och gullkappa, 
och om Carl beskedlig är, 
så kommer rätt nu pappa, 
lilla barnet namnam ger… 
Sove lulla! Ligg nu ner 
och din kudde klappa. 

Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”