Gustaf Fröding (1860-1911)Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”Atlantis

Livssorlet forsar från staden, 
tung är den välvande kampens musik. 
Högt ur den dova kaskaden 
stänker ibland som ett skrik. 
-Här är det stilla, 
här ligger vattnet 
stilla i tigande vik.

Här är ödsligt och stilla, 
här är det långt från det verkligas strand, 
drömmarnas svävande villa 
väves om vatten och land. 
Luta ditt huvud 
hit mot min skuldra, 
se över relingens rand!

Tingen, som skymta på botten 
äro ej klippor och revlar och skär 
–ser du de glänsande slotten, 
ser du palatserna där? 
Sagans Atlantis, 
drömmens Atlantis, 
världen, som sjönk, det är!

Skinande vita fasader 
runt kring en skimrande marmorborg, 
heliga stoder i rader, 
gårdar och gator och torg! 
Nu är det öde, 
hän genom staden 
vandrar dess minne i sorg.

Guldet fick makt att förtrycka, 
rikmännens kast, en förnäm myriad, 
stal millionernas lycka, 
åt och drack och var glad, 
vann sin förfinings 
segrar, och nöden 
växte med segrarnas rad.

Så efter mäktiga öden 
sjönk och förgicks Atlantidernas makt, 
folket, som självt gav sig döden, 
ligger i gravarna lagt. 
Härligt begåvat, 
sjunket, förfallet, 
sist till sin undergång bragt!

Havet har prytt med koraller 
dödsdrömmens stad, där de hänsovne bo. 
Solljus likt stjärnskimmer faller 
matt över gravarnas ro. 
Algernas fibrer 
grönskande näten 
kring kolonnaderna sno.

En gång, ja en gång för oss ock 
slocknandets kommande timme är satt. 
En gång, ja en gång på oss ock 
faller väl slummer och natt, 
vagga väl vågor, 
lyser väl solens 
sken genom vågorna matt.

Staden, som sorlar från stranden, 
står på en grund, som är lera och slam. 
En gång går hav över landen, 
går över städerna fram. 
Över oss sorlar, 
över oss gungar 
folk av en främmande stam.


Våran prost

Våran prost
är rund som en ost
och lärd som själva den onde,
men gemen likväl
och en vänlig själ
och skäms ej, att far hans var bonde.
Han lever som vi
och dricker sitt kaffe med halva i
som vi
och ratar icke buteljen,
älskar mat
som vi
och är lat
som vi
–men annat är det vid helgen.

Så fort han fått prästrocken på,
vi andra känna oss ynkligt små,
men prosten likasom växer,
för då är han prost från topp till tå
och det en hejdundrande prost ändå
i stort pastorat med annexer.
Jag glömmer väl aldrig i all min dar,
hur vördig han var
här om sistens i kappan och kragen,
hur världens barn
han malde i kvarn
och läste för köttet lagen!
Och prosten grät
–tacka för det,
han talte om yttersta dagen!

Och alla gräto vi ymnigt med,
ty köttet sved
och själen var allt satt i klämma.
Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut
vid tjänstens slut
efter prosten ut,
ty rådet var kallat till stämma.
Men det förstås,
vi repade oss,
när prosten klarade strupen
till sist och sade: “välkomna
till smörgåsbordet och supen!”


Vallarelåt

Hör du ej bjällrorna, hör du, hur sången 
vallar och går och går vilse i vall? 
Korna de råma och påskynda gången, 
följa i lunk efter jäntans trall.

Hör, hur det ljuder kring myr och mo: 
Lilja – mi Lilja – mi Lilja – mi ko! 
Eko vaknar i bergigt bo, 
svarar ur hällarne 
långt norr i fjällarne: 
Lilja – mi Lilja – mi ko!

Bjällklangen dallrar och faller och stiger, 
suset är stilla och vilar i ro, 
skogen är kvälltung och sömnig och tiger. 
Endast den vallande 
låten går kallande 
fram genom nejden kring myr och mo.

Natten är nära och solskenet rymmer, 
ser du på tjärnet, hur töcknet står! 
Skuggan förlänges, förtätas och skymmer, 
snart över skogarne mörkret rår.

Mörk sover tallen, mörk sover granen, 
dovare sorlar en bergbäcks fall. 
Fjärmare klingar den höga sopranen, 
vallar och går och går vilse i vall.Jan Ersa och Per Persa

Jan Ersa ägde Nackabyn, 
Per Persa ägde Backabyn 
i By i Västra Ed. 
Jan Ersa, 
Per Persa, 
de höllo aldrig fred.

Var havren god i Nackabyn, 
så slog den fel i Backabyn. 
Då blev Per Persa vred, 
då svor i mjugg Per Persa, 
då gren och flen Jan Ersa, 
så mun gick halvt ur led.

Var klövern grann i Backabyn, 
så var den klen i Nackabyn, 
där växte blomst och bär. 
Då gren och flen Per Persa, 
då hyttade Jan Ersa 
med näven bort åt Per.

Gick det på tok i Nackabyn, 
var det kalas i Backabyn 
och glädjen stod i tak. 
Var mörk i håg Per Persa, 
som solen sken Jan Ersa 
som gjorde brygd och bak.

De trätte och processade. 
Om friden prosten mässade 
– det var som vått på gäss. 
Ty vann en gång Jan Ersa, 
så började Per Persa 
en splitter ny process.

Ju mera de bedagades, 
dess mer det stämdes, klagades 
och tappades och vanns. 
Var domen för Per Persa, 
så vädjade Jan Ersa 
till närmaste instans.

Så stredo de, så trätte de, 
så levde de, så mätte de 
varandra skäppan full. 
Processen bröt Jan Ersa 
och brännvinet Per Persa, 
för bägge gick det kull.

Och ingen av dem mjuknade, 
när de på slutet sjuknade 
och stoppades i jord. 
“Ve nästa ting, Jan Ersa!”, 
“vi möts, vi möts, Per Persa!”, 
var deras sista ord.

Men “trilsk som Jan i Nackabyn” 
och “ilsk som Per i Backabyn” 
är stäv i Västra Ed. 
Jan Ersa, 
Per Persa, 
de höllo aldrig fred. 


En fattig munk från Skara

Mitt liv är i nedan och klent nu mitt verk, 
jag fattige olärde bortrymde klerk, 
en bortlupen broder bara, 
fördömd av kapitlet i Skara.

Nu är jag en gammal och böjder man, 
åt den onde given av kyrkans bann 
för dråp och trilska och kätteri 
och av kungen förklarad för fågelfri.

Alltsedan Lasse Kanik jag slog, 
de have mig jagat som ulven i skog. 
Det enda de funno till rätta, 
det var min munkehätta.

Jag var väl en dårlig och genstörtig munk, 
jag tog väl törhända för mången en klunk 
i lönn ur herr Abbatis tunna 
och syndade svårt med en nunna. 
Jag hade armar och ben av järn, 
med löskemän slogs jag i var tavern, 
med konor och gigare drog jag. 
Och ånger och plåga kom ut därav, 
jag levde i främmande land av drav, 
det självaste svinen rata, 
som det är sagt i Vulgata.

Dock var jag ej än i den ondes klor, 
ty mycket gott i människan bor. 
Jag var på en stormig och villsam stråt, 
som när Väneren kastar en fiskares båt 
och äntligen honom till stranden bär, 
fast sargad och slagen av klippor och skär 
och det som brister och felas 
kan ännu lagas och helas.

Då satte de mig i en nattmörk bur, 
sen drevo de mig, som när vilda djur 
sig trängta att bytet slita 
och riva och gnaga och bita.

De lärde mig dödssynd och dolskhet och hat, 
och bitterhet blev mig till dryck och mat. 
Jag kände mig död och dömd och såld, 
en förtappad i satans våld, 
mitt hem var byggt i Gehenna, 
jag ville mörda och bränna. 
Men suset i skogen och forsens röst 
och morgonens sken, som går upp i öst, 
och regn, som i hösten gråter, 
de gåvo mig kärleken åter.

Och daggen och bäcken och fågelens sång 
och ängarnes blommor och älgens gång 
och ekorrens glädje i granens topp, 
de gåvo mig åter levnadens hopp 
och gåvo mig åter min ära 
och lärde mig ny en lära.

Det är icke sant, som jag lärde mig förr, 
att någon är utanför himlens dörr, 
ty varje själ därinom går, 
och ingen är get och ingen är får. 
Den gode han är väl ej så god, 
som själv han tror i sitt övermod.

Den onde han är ej så ond ändå, 
som själv han tror, när kvalen slå. 
Ty skall du ej mycket berömma, 
ej mycket häckla och döma.

Och han, som sitter så mäktig i Rom, 
han får väl utan mig sin dom 
med munkar och höga präster, 
som kalla sig doktor och mäster. 
Och herren, som sitter så stolt i sin borg, 
han får väl att bära, han ock, i sin sorg, 
och sorgen den träffar väl hertig och kund, 
på kejsaren själv faller sorgen tung, 
och alla på villvägar vandra, 
vi skulle jag banna och klandra?

Och människan vandrar på jorden om 
och ingen vet, varifrån hon kom, 
och ingen vet, vart leden bär, 
och ingen vet, vad livet är. 
Men fram genom långliga strider 
det dagas väl bättre tider, 
då ingen är ond och ingen är god, 
men bröder, som kämpa i ondskans flod 
och räcka varandra handen 
att hjälpa fram till stranden.

Om världen ock min ära tog 
och ensam jag sitter i mörkan skog 
och aldrig skall bättre tider nå, 
så vill jag ej sörja och klaga ändå, 
ty fågelen flyger så glad emot sky 
och solen går upp var morgon ny 
och björken om vårarne knoppas, 
vi skulle då jag ej hoppas?

Törhända, när tusende år ha gått 
som skyar hän över kojor och slott, 
det drager i skogen ryttare fram 
och binder sin häst vid björkens stam 
och gläntar på dörren och tittar in 
på torftigheten i hålan min. 
Och då får han se mitt fattiga pränt, 
med vildpenna skrivet på pergament.

Då säger han: “Se, han visste, han, 
vad nu är känt av varje man, 
men kostat så långan långan strid 
på jorden i långan långan tid 
–och ändå var han bara 
en fattig munk från Skara!” Den gamla goda tiden

Stjärnorna tindrade tysta för hundrade 
år tillbaka och skogen sov. 
Forsen dånade, hjulen dundrade, 
gnistorna sprakade, 
marken skakade, 
hammaren dunkade tung och dov.

Bälgen blåste och blästern ljungade, 
kvävande hetta ur ässjorna slog, 
svettiga sotiga smederna slungade 
släggan mot stängerna, 
nöpo med tängerna, 
formade järnet till harv och plog.

“De giva oss slagg för malm 
och spark för vårt släp och slit, 
de tröska oss ut som halm 
och läska oss sen med sprit.

Min käring har svälten knäckt, 
min dotter är brukets skarn, 
förvaltaren själv är släkt 
med stackarens första barn.

Han eldar oss helvetet hett 
med rapp och med knytnävsslag, 
han får allt ett vitglött spett 
i nacken en vacker dag!”

Forsen dånade, hammaren stampade 
överdundrande knotets röst, 
ingen hörde ett knyst från de trampade, 
skinnade, plundrade 
ännu i hundrade 
år av förtvivlan och brännvinströst. 


Tiga och tala

Varföre skulle du mässa
också din själs litania,
också din sorgs miserere?
Hånande ögon bevaka
den, som har blottat sin sorg.
Stoltare vore att pressa
smärtan i barmen där nere
hårt och beslutsamt tillbaka,
än att den förs i det fria
naken kring gator och torg!

Klangen, som världen behöver,
är ej ett vekt miserere–
tonen, som läte sig vässa
uddvass till pil eller klinga
finnes väl ock i din barm.
Smärtan, som bundits där nere,
skall, när en tid har gått över,
väpnad från fot och till hjässa
upp ur sitt fängelse springa
djärv som befriande harm!

Sanning till hälften du säger,
harm vill till vapen jag smida,
dock skall ej smärtan, ej sorgen
tigas ihjäl, ty att tiga
är hos en sångare brott.
Stoltare är det att stiga
mitt ibland vimlet på torgen
fram med all sorg som jag äger,
tolk för de tyste, som lida,
tiga och lida blott.

Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”