Lars Forssell (1928-2007)Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”Om giftet dödar havet, vad blir havet av?

Om giftet dödar havet, vad blir havet av?

Om giftet dödar havet, vad blir havet av?
Det finns inom oss om det så försvinner
långt bortom synranden där månen brinner
och sträcker, som en blind, sin vita stav

ut över vågorna som aldrig hinner
till havsstranden inom oss. Vi är hav.
Ur havet steg vi och mot havet rinner
vårt liv, vår kärleks mönja, dödens krav.

För vi var hav med tusen måsar över,
ett hav vid hav som ingen stiltje söver
där vi skall tömmas, lämningar och drav.

I havet sjunker stunden vi har varit.
Bråddjupet famnar oss. Vi har befarit
ett hav som återtagit oss. Vi är ett hav.


Tillbaka till sidan: “De bästa dikterna på svenska”